Commissies;


Binnen ons koor hebben we twee commissies.

 
Muziekcommissie:
Dit is een beleidsvoorbereidende commissie ten behoeve van het bestuur. Zij beoordeelt ingebrachte muziek en in samenwerking met de dirigent verzorgt zij het opstellen en uitwerken van concertprogramma's en legt deze ter beoordeling aan het bestuur voor. Ook doet zij voorstellen over solisten, begeleiding en andere medewerkers aan het bestuur. Tevens verzorgt zij de muziek: zoals het bestellen, uitdelen, opruimen enz. van de muziekstukken.

Muziekcommissaris
Hermanna van Dijk

e-mail: 

muziekcommissaris@ikkdronten.nl

Lief en leed:
Om alle contacten met de leden te coördineren hebben we een aanspreekpunt waar je alle leuke en nare dingen kunt melden
Lief en Leed wordt ook beheerd en geregeld door Sippie Monsma

e-mail:

Monsma@ikkdronten.nl